بازار کار خراسان
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


                  
 سایت بازار کار خراسان
بهترین ، باصرفه ترین و مطمئن ترین راه عرضه و تقاضای نیروی کار با برخورداری از تمامی تسهیلات قانونی اشتغال خدمات اشتغال این بازار
 
1_ تامین کننده نیروی انسانی بازار کار خراسان
2_ بکار گماری جویندگان کار
3_ تسهیلات معافیت  حق بیمه سهم کارفرما( ماده 80برنامه پنجم توسعه کشور) سازمان تامین اجتماعی
4_ تسهیلات بیمه بیکاری
5_ تسهیلات اشتغال مجدد مشمولین بیمه بیکاره با طزح 30 ، 70 تامین اجتماعی ( 30% سهم کارفرما  و 70% سهم دولت)
6_ تسهیلات لغو تعهد فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی
7_ معرفی به مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی
8_ مشاوره شغلی , حرفه ای و کارآفرینی
بیستمین سال تاسیس